Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

 

Prezentul document pune la dispoziția Utilizatorilor, Termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://amzacademy.ro/ (denumit in continuare „Site-ul”).

Utilizarea Site-ului (care include accesul, navigarea, vizionarea, dar și cumpărarea Programului AMZ Academy prezentat pe Site, precum și accesul în Platformă pentru vizualizarea Programului AMZ Academy, ulterior cumpărării acestuia, și accesul la grupul de suport Q&A organizat pe Facebook sub denumirea “AMZ Academy Mastermind”), constituie acordul respectării Termenilor și condițiilor ce vor fi enunțate în prezentul document, incluzând toate efectele și consecințele pe care acestea le atrag.

AMZ Academy are dreptul de a modifica în orice moment continutul prezentului acord fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor. Utilizatorii au acces în permanență la documentul referitor la Termeni și condiții și le pot consulta în orice moment.

Vizionarea, accesarea, vizitarea, cumpărarea produselor și materialelor informative prezentate pe Site implică acceptarea Termenilor şi condiţiilor. Pentru a fi informat despre toate condiţiile de utilizare ale Site-ului, vă rugăm să parcurgeţi toate capitolele următoare.

Continuarea folosirii Site-ului implică acceptarea Termenilor şi condiţiilor, precum şi a tuturor modificărilor efectuate ulterior. Astfel, vă recomandăm să parcurgeţi Termenii şi condiţiile înainte de fiecare utilizare a Site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona accesul oricărui Utilizator/Membru, în orice moment, în situaţia în care în opinia noastră rezonabilă, ajungem la concluzia că acţiunile/inacțiunile acestuia încalcă Termenii și condițiile.

Întreg conţinutul Site-ului este proprietatea AMZ Academy şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor.

 1. DEFINIȚII

AMZ Academy ; Orice referire la AMZ Academy in cuprinsul Site-ului include oricare și toate companiile afiliate sau partenere ale AMZ Academy, inclusiv, dar fără a se limita la https://amzacademy.ro/ și toți afiliații acestora. AMZ Academy, și toate companiile afiliate oferă în prezent Utilizatorilor acces la resurse de informare/învățare în domeniul vânzărilor on-line, respectiv la Programul AMZ Academy.

Anunț – anunțul privind exonerarea de răspundere pentru câștiguri prin care Vânzătorul aduce la cunoștința oricărui Utilizator limitele de răspundere civilă ale Vânzătorului privind câștigurile obținute de Cumpărător ca urmare a achiziției și aplicării Programului AMZ Academy; prin semnarea Contractului, Membrul declară că a parcurs, a înţeles şi acceptă Anunțul astfel cum este prezentat pe Site. Conținutul Anunțului poate fi vizualizat aici.

 

Vânzător – AMZ Academy sau orice afiliat/partener AMZ Academy care oferă spre vânzare Programul AMZ Academy prin intermediul Site-ului;

Partener sau Afiliat – societate afiliată sau partener al AMZ Academy menționat pe acest Site care are dreptul de vinde către Utilizator Programul AMZ Academy prezentat pe acest Site.

Cumpărător sau Membru – poate fi orice Utilizator care achiziționează Programul AMZ Academy prin intermediul Site-ului și căruia, în schimbul achitării Taxei de membru, i se va conferi, începând cu Data începerii Programului AMZ Academy, dreptul de acces la Programul AMZ Academy.

Site – pagina de internet https://amzacademy.ro/ și toate domeniile şi subdomeniile, secțiunile și sub-secțiunile acesteia, în orice moment;

Comandă sau Înscriere – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpăratorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Programul AMZ Academy de pe Site.

Contract la distanţă – acordul de voinţă dintre Vânzător şi Cumpărător/Membru în vederea folosirii Site-ului, respectiv achiziția/accesul la Programul AMZ Academy prin platforma dedicată existentă pe Site și prin grupul de Facebook și plata Taxei de membru. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor consfinţeşte perfectarea Contractului la distanţă. Conținutul Contractului la distanță poate fi vizualizat aici.

Platforma – platforma software, accesibilă prin intermediul Site-ului, operată de Vânzător, prin intermediul căreia este pus la dispoziție Cumpărătorului, Programul AMZ Academy.

Programul AMZ Academy – ansamblu de materiale video cu o anumită temă, conform descrierii din Site, proprietatea Vânzătorului și accesibil exclusiv Membrilor prin accesarea Platformei, precum și accesul la minimum 12 (douasprezece) sesiuni de Q&A saptamanale, prin intermediul grupului de suport organizat pe Facebook sub denumirea “AMZ Academy Mastermind”, în modalitatea descrisă în Termeni şi condiţii, în schimbul plății Taxei de membru; Data începerii Programului AMZ Academy – data la care contul bancar al Vânzătorului este creditat cu Taxa de Membru, dată de la care materialele introductive ale Programului AMZ Academy vor fi accesibile Membrilor in cadrul Platformei;

Dreptul de retragere – dreptul fiecărui Membru de a denunța unilateral Contractul la distanță și implicit de a renunţa la calitatea de Membru AMZ Academy, în termen de 30 de zile calendaristice de la Data începerii Programului AMZ Academy, cu rambursarea Taxei de membru, și fără a suporta alte costuri, în condițiile specificate în Termeni şi condiţii și Contractul la distanță;

Termeni şi condiţii – regulile generale cuprinse în acest document, pe care orice Utilizator/Membru declară că le-a parcurs, le-a înţeles şi le acceptă și care stabilesc condiţiile generale de accesare, vizitare, folosire a Site-ului și Platformei de către orice Utilizator sau Membru.

Taxă de membru – suma de bani, în moneda și valoarea specificate pe Site, pe care un Utilizator o achită pentru a deveni Membru si a avea acces la Programul AMZ Academy prin intermediul Platformei. Taxa de membru nu este purtătoare de TVA.

Utilizator – orice persoana fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică (sau reprezentant desemnat al unei persoane juridice) care accesează/vizitează/vizionează Site-ul;

Prezentul document stabilește condiţiile generale de accesare, vizitare, folosire a Site-ului și a Platformei de către orice Utilizator și/sau Membru și achiziția Programului AMZ Academy.

Termenii şi condiţiile sunt obligatorii pentru Vânzător şi Utilizatori/Membri şi se aplică tuturor relaţiilor lor contractuale. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări, amendamente şi actualizări ale Termenilor şi condiţiilor, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor. Modificarea este opozabilă Utilizatorilor/ Membrilor de la momentul afișării în Site. În egală măsură, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori fără a trimite vreo notificare în prealabil.

 

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

 • Accesul in vederea efectuarii unei Comenzi îi este permis oricarui Utilizator. Accesul pe Platformă este permis numai după crearea unui cont de client pe Site, care va permite exclusiv accesul la Platformă al Cumpărătorului. Un Cumpărător are dreptul de a crea un singur cont de client. Vânzătorul poate refuza cererea de înregistrare a unui cont de client sau poate suspenda, bloca sau anula accesul pe Platformă, temporar sau definitiv, dacă va constata că au fost furnizate informații incorecte, incomplete sau neactuale, inclusiv metoda de plată, sau dacă Site-ul este folosit de către Cumpărător într-un mod neconform cu uzanțele normale, inclusiv prin partajarea cu alte persoane a accesului la contul de client, sau dacă Vânzătorul primește o notificare privind existența unor servicii aparent nelegale ale Cumpărătorului. Prin crearea contului de client, Cumpărătorul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia, inclusiv păstrarea securității și confidențialității privind numele de utilizator și parola aferente contului de client. Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio situație survenită în urma nerespectării obligațiilor Cumpărătorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei relevante și nici în cazul imposibilității Cumpărătorului de a accesa adresa de e-mail asociată contului de client.
 • Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
 • Comenzile efectuate pe Site sunt confirmate prin e-mail la sfârșitul Comenzii. Tot prin e-mail vor fi transmise și informațiile, link-urile, invitațiile etc. după caz.
 • După procesarea plății Taxei de membru, Utilizatorul va primi factură conform datelor transmise și va fi introdus în seria de Program AMZ Academy, prin acordarea accesului în Platforma.
 • Programul AMZ Academy se desfășoară online, prin intermediul Platformei, Cumpărătorul având acces la materialele audio-vizuale încărcate în Platformă, precum și accesul la grupul de suport Q&A organizat prin intermediul Facebook sub denumirea “AMZ Academy Mastermind”.
 • Taxa de membru poate fi achitată în oricare din modalitățile descrise pe Site.
 • Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Utilizatorul se obligă să suporte toate taxele, spezele și comisioanele bancare pentru creditarea contului bancar al Vânzătorului cu valoarea Taxei de membru.
 • Prin plasarea comenzii, Utilizatorul îşi exprimă acordul în vederea emiterii şi comunicării facturii prin intermediul poştei electronice, de către Vânzător prin intermediul adresei de e-mail office@amzacademy.ro. Pentru comenzile efectuate în numele unei entități juridice, se pot emite facturi fiscale în urma unei solicitări scrise primite pe office@amzacademy.ro. Solicitarea trebuie să conțină numărul de comandă sau numele pe care s-a efectuat comanda și datele de facturare complete (nume societate, CUI, Nr. Reg Comerț, Sediu social, Cont bancar, banca la care este deschis contul, delegat).
 • În completarea și transmiterea formularului de comandă, Utilizatorul se obligă să furnizeze date reale și complete. Prejudiciile cauzate prin furnizarea din culpă sau cu rea credință, de date incomplete, incorecte, false sau eronate vor fi suportate în integralitate de către Utilizator, Vânzătorul neasumându-și nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.
 • După creditarea contului Vânzătorului cu valoarea Taxei de membru, Vanzatorul va confirma plata prin e-mail și va conferi Membrilor, posibilitatea de a accesa, începând cu Data începerii programului sau cu data confirmării plății Taxei de membru, , materialele componente ale Programului AMZ Academy, prin intermediul Platformei, precum și accesul, pe baza profilului Facebook, la grupul de Facebook, conform instrucțiunilor ce vor fi disponibile pe email și/sau prin intermediul Platformei.
 • Pentru motive justificate AMZ Academy isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel AMZ Academy. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa AMZ Academy, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
 • In cazul platilor online, Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.
 • Toate informatiile folosite pentru descrierea Programului AMZ Academy disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 • Fără a aduce atingere obligațiilor asumate prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Membrii au următoarele obligații:
  • Să nu furnizeze date incomplete, incorecte, false sau eronate.
  • Să nu transmită niciunei terțe persoane detaliile legate de profilul de Facebook, username-ul sau parola utilizate în accesarea materialelor informative ale Programului AMZ Academy.
  • Să nu permită și să nu inlesnească în orice mod accesul neautorizat al unor terți, la materialele informative ale Programului AMZ Academy.
  • Să nu copieze, să nu descarce (downloadeze), să nu transmită, să nu distribuie (gratuit sau cu titlu oneros), să nu publice sau să nu afișeze, să nu comercializeze, să nu vândă sau să nu licențieze, să nu modifice, să nu altereze și în general să se abțină de la orice conduită sau comportament ce excede exercițiului dreptului normal și individual de acces și vizionare a materialelor informative ale Programului AMZ Academy stabilit prin Termenii și condițiile prezente.
  • Să notifice de îndată Vânzătorul în legătura cu orice împrejurare de natura celor de mai sus, de care a luat la cunoștință prin orice mijloc.

 

 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ
  • Taxa de membru poate fi achitată în următoarele modalități:
   • Plata cu cardul
    • Plățile se pot efectua folosind cardurile de debit sau credit. Acestea sunt procesate de https://mobilpay.ro/. Comunicarea cu procesatorul se face printr-o conexiune securizată, datele fiind criptate. Toate informațiie privind cardul vor fi exclusiv prelucrate de către procesatorul plăților.

Menținerea activă a opțiunii „Activează opțiunea plăți rapide”, ce este prezentă în formularul plății online, utilizatorul acceptă activarea serviciului prin care va putea efectua plăți online ulterioare doar prin introducerea codului de Securitate CVC2/CVV.

 • Plata prin transfer bancar
  • Această plată se face prin intermediul unei facturi primite în urma Comenzii, factură completată cu datele bancare trimise de dumneavoastră.

 

 1. DREPTUL DE RETRAGERE
  • Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să renunțe la calitatea de Membru al Programului AMZ Academy, în termen de maxim 30 de zile de la Data începerii Programului AMZ Academy, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri, Vânzătorul urmând să returneze Cumpărătorului contravaloarea Programului AMZ Academy, respectiv a Taxei de membru.
  • În scopul restituirii Taxei de membru, Vânzătorul va avea dreptul să solicite toate informațiile pe care le apreciază relevante pentru identificarea Membrului care și-a exprimat opțiunea de retragere.
  • Cererile de rambursare se pot face prin e-mail la adresa office@amzacademy.ro în maxim 30 de zile de la Data începerii Programului AMZ Academy. Orice solicitare primită după această perioadă nu va fi luată în considerare sub nicio formă.
  • În termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la identificarea Membrului care și-a exprimat opțiunea de retragere și a detaliilor relevante pentru realizarea plății, Vânzătorul va restitui Membrului în cauză, Taxa de membru, mai puțin taxele, spezele și comisioanele bancare prilejuite de restituire.
  • Taxa de membru va fi returnata dupa cum urmeaza:
   • pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
   • pentru Comenzile achitate cu Op -> prin virament bancar in contul din care a fost efectuata plata;

 

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII
  • Programul AMZ Acadmy nu garantează succesul în afaceri, obligațiile Vânzătorului fiind limitate la a pune la dispoziție membrilor materialele educative și informative în legătură cu deschiderea unei afaceri pe site-ul Amazon.
  • Vânzătorul nu răspunde în nicio măsură, sub nicio formă și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul și pentru orice tip de eroare și/sau fraudă ce decurge sau care are legătură cu serviciul de plată.
  • Datele furnizate de către utilizatori sunt responsabilitatea acestora și se fac complet responsabili de veridicitatea acestora.
  • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru nicio problemă tehnică în legătură cu Site-ul, Platforma sau grupul de Facebook, cum ar fi, dar fără a se limita la: nefuncționare totală sau partială a rețelei de internet, informații eronate, incomplete, etc.
  • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru interpretarea de către Cumpărător a informaţiilor care sunt oferite Utilizatorilor/Membrilor prin intermediul Site-ului, Platformei sau materialelor Programului AMZ Academy.
  • Vânzătorul nu garantează că informațiile publicate pe Site, în Platformă sau conținute în materialele Programului AMZ Academy corespund aștepărilor Utilizatorilor/Membrilor.
  • Cu excepția postării la Data începerii Programului AMZ Academy a materialului introductiv al Programului AMZ Academy, Vânzătorul nu garantează un anumit termen sau fecvență de postare a restului materialelor informative ale Programului AMZ Academy.
  • Informațiile prezentate pe Site și/sau în materialele Programului AMZ Academy nu reprezintă consultanţă fiscală, consultanţă de afaceri sau consiliere juridică și drept urmare, Vânzătorul nu iși asumă responsabilitatea pentru o eventuală lipsă de acurateţe, conformitate sau actualitate a acestora.
  • Vânzătorul nu garantează succesul niciunei afaceri pornite sau continuate urmare informaţiilor oferite prin intermediul Site-ului sau prin intermediul materialelor informative componente ale Programului AMZ Academy.
  • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru o eventuală infectare cu viruşi a dispozitivului (computer, tabletă, smartphone) Utilizatorului/Membrului, ca urmare a accesării Site-ului, Platformei sau materialelor informative componente ale Programului AMZ Academy.
  • Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor Utilizatorul/Membrul confirmă că este de acord cu limitarea responsabilităţii Vânzătorului.
  • În niciun caz, răspunderea Vânzătorului față de un Utilizator/Membru nu va acoperi daunele indirecte (e.g. pierderi de profit, pierderi de clientelă, pierderi de salariați, beneficiu nerealizat, etc.) și nu va putea depăși valoarea unei Taxe de membru achitată de respectivul Utilizator.
  • Prezentul capitol se completează cu Declarația privind Exonerarea de Răspundere pentru Câștiguri.
  • AMZ Academy are dreptul de a determina conținutul, funcționalitatea, disponibilitatea și oportunitatea existenței Platformei, precum și de a alege Membrii. AMZ Academy își rezervă dreptul de a șterge de pe Platformă orice materiale care nu mai prezintă interes pentru public, care necesită o actualizare sau pe care le considera neoportune sau nepotrivite. Înaintea ștergerii integrale a unui curs, AMZ Academy va comunica celor înregistrați la respectivul curs acest aspect prin intermediul canalelor de comunicare e-mail și va oferi o perioadă de grație de minim 30 de zile de la prima comunicare și până la eliminarea conținutului în cauză. La expirarea termenului menționat, materialul de curs va fi șters/eliminat, Platforma nefiind obligată să-l re-posteze sau să-l furnizeze, din nou, pentru acces. Atunci când consideră oportun, Platforma își rezervă dreptul de a înlocui sau actualiza materialele încarcate pe Site, care pot fi sau nu parte într-un curs.

 

 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
  • Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru onorarea Comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

 

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA
  • AMZ Academy/Vânzătorul deține totalitatea drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialelor informative componente ale Programului AMZ Academy, acestea fiind protejate de dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Conținutul prezentului Site și al Platformei nu poate fi reprodus, utilizat, expus, transmis sau distribuit în alte scopuri în afara celor expres și permise de lege. Extragerea informațiilor de orice fel urmată de utilizarea lor în scop comercial, indiferent de natura acesteia, care depășește sfera copiei private reglementate de lege ori pentru vânzare sau licențiere și neavând în posesie un consimtământ prealabil scris al titularului drepturilor de proprietate, reprezintă o încălcare a Termenilor și condițiilor.
  • Prin accesarea Site-ului și a Platformei, Cumpărătorul își exprimă consimțământul de a nu interfera sau afecta în vreun fel securitatea Site-ului sau a Platformei (inclusiv toate elementele acesteia) cu elemente ce previn sau blochează în vreun fel utilizarea, copierea de conținut sau elemente ce întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului inclus în acesta.
  • Vânzătorul nu garantează utilizarea neîntreruptă a Site-ului sau a Platformei, fiind posibilă intervenirea unor erori/defecte. Vor fi luate toate măsurile pentru a limita și înlătura asemenea situații neplăcute în cel mai scurt timp posibil.
  • Orice comentariu scris de către Utilizatori poate fi folosit în scopuri publicitare și nu numai de către AMZ Academy.
  • Este necesară crearea unui cont personal pe Site în scopul accesării Platformei sau a anumitor secțiuni. Prin prezentul document, declarați că sunteți de acord cu asumarea integrală a responsabilității pentru toate activitățile realizate pe Site și în cadrul Platformei, prin contul personal. De aceea, vă rugăm să asigurați securitatea informațiilor contului și ale altor date de acces. În nefericita situație în care vă este compromisă securitatea contului, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului, la office@amzacademy.ro. Vânzătorul nu se face responsabil pentru daunele cauzate terților de oricare fel prin utilizarea neautorizată a contului.
  • Utilizatorii și/sau Membrii nu dobândesc prin acceptarea și respectarea Termenilor și condițiilor, niciun alt drept decât cele expres prevăzute în prezentul document.
  • Programul AMZ Academy disponibil prin intermediul Platformei este destinat exclusiv folosinței Cumpărătorului și nu pot fi revândut sau pus la dispoziția vreunui terț.

 

 1. MODIFICĂRILE SITE-ULUI, DISPONIBILITATEA
  • AMZ Academy are dreptul de a modifica structura și interfața oricărui element al site-ului sau Platformei, indiferent de moment și de intervalul de timp ales. De asemenea, are dreptul de a întrerupe parțial sau total, temporar sau permanent serviciile puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul site-ului fara o notificarea prealabilă, fie ea individuală sau generală.
  • AMZ Academy îşi rezervă dreptul de a face modificări, amendamente şi actualizări ale Termenilor şi condiţiilor, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor.
  • Orice întrebare sau nelămurire referitoare la prezentul document, se poate adresa pe e-mail la office@amzacademy.ro.
  • AMZ Academy își rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utlizatorilor/Membrilor care încalcă Termenii și Condițiile și în special drepturile de autor ale AMZ Academy, prin orice mijloc sau modalitate ori care au dobândit calitatea de Membru contrar dispozițiilor Termenilor și Condițiilor.
  • AMZ Academy/Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda, fără nicio notificare prealabilă, accesul Membrilor care postează pe Site, pe rețelele de socializare (e.g. Facebook, Instagram, etc.), pe Platformă sau in orice alt loc accesibil publicului, mesaje sau comentarii în legătură cu AMZ Academy/Vânzătorul, fondatorii Programului AMZ Academy, Programul AMZ Academy ori Site-ul, ce pot fi considerate ofensatoare, jignitoare, defăimătoare, prejudiciabile pentru AMZ Academy/Vânzător sau care aduc atingere ordinii publice sau bunelor moravuri.
  • Daca nu sunteti de acord cu modificarile aduse acestor Termeni si Conditii puteti inceta utilizarea Platformei, iar, daca aveti un cont de utilizator deschis in Platforma il puteti sterge. Continuarea utilizarii Contului reprezinta acceptul dumneavoastra cu privire la modificarea Termenilor si Conditiilor.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ
  • Folosind Site-ul și Platforma, Utilizatorul se declară de acord cu guvernarea legilor române asupra Termenilor și condițiilor și asupra oricăror dispute ce pot apărea.
  • În cazul eventualelor conflicte, se va încerca rezolvarea lor pe cale amiabilă într-o primă fază, însă, dacă nu se ajunge la un consens, rezolvarea acestor situații se va soluționa de către instanța judecătorească competentă de la sediul AMZ Academy/ Vânzătorului, conform legilor române în vigoare.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
  • Vânzătorul prelucrează datele personale ale Utilizatorilor în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.
  • Prin acest document vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu Programul AMZ Academy, inclusiv prin Site-ul nostru web și al Platformei.
  • În general colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. când vă creați un cont în Site sau când plasați o comandă,
  • Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării Site-ului nostru web și al Platformei.
  • Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.
  • Scopurile și temeiurile prelucrării
   • Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
    • Pentru asigurarea accesului la Programul AMZ Academy în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
 1. Prelucrarea Comenzilor, inclusive confirmarea și facturarea acestora, perfectarea Contractului la distanță;
 2. Solutionarea retragerilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă;
 3. Rambursarea Taxei de membru;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea Contractului la distanță. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 • Pentru îmbunătățirea Programului AMZ Academy

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență în calitate de Membru. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Membru, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 • Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte și noutăți în Programul AMZ Academy. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic /etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la Programul AMZ Academy. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, printr-o cerere scrisă pe care să o trimiteți prin e-mail la adresa office@amzacademy.ro.

 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp dețineți calitatea de Utilizator/Membru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: societăților afiliate sau partenerilor AMZ Academy; furnizorilor de servicii de plată/bancare; altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare a Programului AMZ Academy. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi NETOPIA Payments. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 • Ce drepturi aveți
  • Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
  • Pentru a vă putea exercita drepturile, Utilizatorii pot face o cerere scrisă pe care să o trimită prin e-mail la adresa: office@amzacademy.ro.
  • Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării acestui tip de date care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Totodată, utilizatorii înțeleg și acceptă că efectul ștergerii acestor date va fi imposibilitatea de a accesa Programul AMZ Academy și/sau poate duce la încetarea calității de Membru.

 

 • Prin completarea datelor in formularul de comandă sau email, sau la momentul crearii contului de client pe Platformă, Utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a AMZ Academy/Vanzatorului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.